Alimentació Yianhu Yin (Granollers)

Nova botiga de proximitat a Granollers

Inicia l'activitat aquesta botiga de proximitat a Granollers.

Aprofitant les instal·lacions existents d'una antiga activitat de llibreria-papereria, es va adaptar els espais creant les divisions necessàries per col·locar els expositors.

Tot plegat ha estat un treball senzill realitzat en apenes 2 setmanes gràcies a la bona disposició i amabilitat del titular i de la facilitat per obrir activitats que dona l'Ajuntament de Granollers.