Gran Bazar Casa Nou (Tona)

Ampliació Gran Bazar amb productes de tot tipus

Gran Bazar Casa Nou, és un basar on es comercialitza productes de decoració per la llar, jardineria, roba, sabates...

SEE Solutions ha preparat tota la documentació necessària per a una ampliació del local fins assolir una superfície de 1800m2, a Tona, realitzant un Projecte d'Obres d'adequació. També ha sigut gestionat amb la Generalitat, com a gran establiment comercial, i amb l'Ajuntament la llicència d'activitats corresponent així com les legalitzacions de l'ampliació de la instal·lació elèctrica i la instal·lació de climatització, en superar aquesta els 70 kW de potència.