Llar d'Infants Agatha

Trasllat i reforma integral

La Llar d'Infants Agatha, situada a Corbera de Llobregat, va trobar la oportunitat de millorar les seves instal·lacions i el seu servei si es traslladava a una ubicació on tingués més espai de joc per als menuts. Aquest trasllat es feia cap a un casa unifamiliar ubicada a uns 50 m. La casa, una construcció unifamiliar de dues plantes a quatre vents, disposa, com a principal atractiu, un magnífic jardí de 605 m2 de superfície on els menuts poden gaudir dels seus jocs en contacte amb la natura. Disposen de diverses árees de jocs, un petit hort, zones ajardinades...

El trasllat ha implicat una reforma integral per tal de poder donar compliment als requeriments del Decret 282/2006 que estableix les característiques que han de tenir els centres educatius de primer cicle de l'educació infantil.

Es va estudiar la forma de fer els espais requerits a la normativa intentant mantenir el màxim de les distribucions interiors, tot tenint en compte l'existència de parets mestres i de no tocar l'estructura principal de la construcció. Finalment, es va poder encaixar tot distribuint a la planta baixa dues aules, els serveis higiènics adaptats i un petit office, i a la planta primera la sala de mestres i dues aules més.

A més va ser necessari refer la totalitat de la instal·lació elèctrica per tal de donar compliment a la normativa de Baixa Tensió: en tractar-se d'un centre educatiu calia que aquesta instal·lació es fes amb cablejat lliure d'halogens i que el quadre elèctric fos apte per a aquest tipus d'activitats.

Els permisos necessaris han estat un projecte d'obra major per canvi d'ús, signat pel nostre arquitecte, i amb el que s'ha aconseguit el corresponent permís d'obres municipal, el projecte elèctric per a poder executar el canvi d'instal·lació de baixa tensió i el projecte d'activitats. A més, ha calgut fer la sol·licitud de trasllat al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, presentant tot el projecte de reforma per a que donin validesa als espais creats.