Certificació d'eficiència energètica d'edificis

Des del dia 1 de juny del 2013 posar en venda o lloguer una vivenda o un local comercial no és possible si no tenim el certificat d'eficiència energètica.

La certificació energètica és obligatòria des del 1 de juny de 2013 en aprovar-se el Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, que aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

En què consisteix aquest certificat, i per a què serveix exactament?

Resumidament, es tracta de dotar a tots els locals i vivendes d'un certificat que indiqui quin és el seu consum energètic, de forma que es pugui orientar a compradors i usuaris i donar informació sobre les seves característiques energètiques. D'aquesta forma es podrà valorar i comparar entre els diferents immobles i així poder promocionar aquells que facin una aposta clara per la eficiència energètica i les inversions en estalvi energètic.

La forma de certificar es amb una fòrmula ja coneguda: les famoses etiquetes de colors i categories que van des del color verd i la lletra A, indicatiu d'alta eficiència energètica, fins a la lletra G i el color vermell referents a les pitjors categories.

D'aquesta forma un immoble valorat amb la categoria A indicarà als usuaris que la seva despesa energètica serà més baixa per obtenir el mateix benestar que un altre immoble de similars característiques valorat amb una altre lletra.

Qui i com certifica?

Segons el que disposa aquesta normativa,  només els tècnics competents (en aquest cas enginyers, enginyers tècnics industrials, arquitectes i arquitectes tècnics) podran certificar els inmobles. També ho poden fer altres professionals sempre i quan hagin superat una qualificació protessional segons el que s'estableixi en la norma de regulació que els hi sigui d'aplicació.

Per realitzar la certificació, el tècnic competent realitza una visita tècnica a l'habitatge, edifici o local on pren les dades necessàries per la realització del certificat. El mateix tècnic tramita, amb l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), la documentació necessària per tal d'obtenir la certificació energètica corresponent.

SEE Solutions, un cop rebuda l'etiqueta energètica facilitada per l'ICAEN, lliura al propietari del local o habitatge el seu expedient que inclou la certificació i l'etiqueta.

Per rebre informació més detallada no dubti en sol·licitar-la al nostre apartat de Contacte i ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible.