Resolució TES/1536/2018

27/07/2018

Resolució TES/1536/2018, de 29 de juny, per la qual s'aprova el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a elaborat un Mapa de la protecció envers a la contaminació lumínica deixant sense efecte el Mapa de la protecció envers a la contaminació lumínica de Catalunya aprovat el 19 de Desembre de 2007.

Informació addicional