Arquitectura

De la idea a la realitat

SEE Solutions ofereix serveis d'arquitectura tècnica en les atribucions definides a la LOE 28/1999, norma reguladora, entre d'altres, dels processos edificatius i de les obligacions i responsabilitats del personal que hi intervé.
 
 • PROJECTES D’OBRA NOVA
 • REFORMES
 • REHABILITACIONS
 • LLICÈNCIES D’OBRES
 • ITE
 • CÉDULES D’HABITABILITAT
 • PERITATGES
 • CERTIFICACIONS I INFORMES
 • ASSESSORIA TÈCNICA
 • CONTROL D’OBRES
 • LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
 • SEGURETAT I SALUT
 • CÀLCUL D’ESTRUCTURES
 • BIO-ARQUIECTURA
 • ESTUDI D’OFERTES
 • DOMÒTICA
 • ENERGIES RENOVABLES
 • DISSENY D’ESCENOGRAFIES
 • ARQUITECTURA EFÍMERA
 
Als següents apartats es desenvolupen els serveis oferts en gestió de la construcció i del patrimoni inmobiliari.