Gestió de la construcció

Les seves obres i reformes en les millors mans


Comptem amb un equip humà amb gran experiència en la preparació, execució i direcció d'obres de nova construcció i en reformes diverses.

A SEE Solutions podem realitzar tant la direcció d'obra com els projectes de reparació d'edificis, piscines, cobertes, garatges, porxos, enderrocs, muntatge i desmuntatge de bastides...

En col·laboració tècnica gestionem la contractació d'industrials per a constructors i promotors, fem el control de temps i costos relacionats amb processos de construcció d'edificació, elaborem el llibre de l'edifici així com el llibre de manteniment i ús del mateix, elaborem amidaments i desenvolupem projectes.

Si desitja més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.