Gestió de la construcció

Les seves obres i reformes en les millors mans

Dins els serveis relacionats amb la construcció i reformes o rehabilitacions, SEE Solutions en destaca per l'experiència del seu personal en aquest àmbit. 

Realitzem direccions d'obra i projectes de  rehabilitació i reparació d'edificis, piscines, cobertes, garatges, porxos, enderrocs, muntatge i desmuntatge de bastides...

També elaborem aixecaments planimètrics d'eficis amb delineació de plànols en planta, alçat i perfil.

En col·laboració tècnica gestionem la contractació d'industrials per a constructors i promotors, fem el control de temps i costos relacionats amb processos de construcció d'edificació, elaborem el llibre de l'edifici, així com el llibre de manteniment i ús del mateix, elaborem amidaments i desenvolupem projectes.

Si ho desitja, a més a més, podem realitzar la gestió econòmica de l'obra i el control de terminis per finalitzar l'obra en el temps establert.

Tant bon punt arribi la seva necessitat al nostre apartat de contacte, ens posarem en contacte amb vostés per tal de mantenir una reunió el més aviat possible.