Gestió del patrimoni immobiliari

Els tràmits i informes que necessita


Certificats d'Eficiència Energètica dels Edificis: Elaborem i tramitem els certificats amb l'administració complint estríctament amb la normativa vigent que obliga la visita tècnica a l'immoble.

Elaboració de Cèdules d'Habitabilitat: tramitació de cèdules de primera i segona ocupació, certificats d'habitabilitat, transmissió d'habitatge usat, seguiment de les obres a realitzar per adaptar un habitatge a les condicions legals exigibles. 

Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE): Informes de la ITE i tramitació del Certificat d'Aptitud de l'Edifici. 

Valoracions i taxacions: valoracions immobiliaries per a tot tipus de bens immobles, prevaloracions, comprovacions del valor assignat per part de l'administració (realitzats pel càlcul d'impostos com l'IBI, l'Impost de Transmissions Patrimonials, ...). 

Certificacions: elaborem la documentació d'obra requerida davant notaris. 

Informes i peritatges d'arquitectura i urbanisme. 

Si desitja més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.