Cursos de formació

La formació continuada com a preparació per al futur

La formació com a forma de conscienciació a SEE Solutions és una prioritat. La implementació dels nostres projectes sense un seguiment i una formació continuada - tant a empresaris com a treballadors - restaria incompleta. Per aquest motiu, SEE Solutions compta amb un sistema de formació - tant presencial com online - per tal de donar satisfacció a aquesta necessitat.

Els nostres cursos estan relacionats amb els tres eixos vertebradors de la nostra activitat: energies renovables i eficiència energètica, prevenció de riscos laborals i enginyeria.

Aquestes formacions van des de conferències presencials fins a cursos a través de la plataforma Moodle, i en poden informar-se a la nostra secció de Formació, des d'on s'accedeix a la nostra aula virtual.