Biomassa

Per biomassa s'entén el conjunt d'aquells productes de la naturalesa que, un cop secs, mantenen un poder calòric molt elevat que resulta útil per a l'aprofitament de l'energia quan han estat cremats. Exemples d'aquests productes són les restes de la neteja de boscos, ossos i pinyols de fruites, closques...

Els productes que provenen de la fusta (restes de fusteries, neteja forestal, etc) són tractats per a fer més còmode el subministrament i el transport, i d'aquesta manera es converteixen generalment en petit cilindres de fusta premsada que s'anomenen "pellet".

Els pellet tenen un contingut màxim del 8% d'humitat i un poder calòric d'entre 4000 i 4500 kcal/kg amb una densitat de 700 kg/m3. Com a comparació cal dir que 2 kg de pellet equivalen aproximadament a 1 l de gasoil de calefacció.

Els principals avantatges de l'ús de pellet en calefacció es resumeixen en que és més econòmic, és més net i és renovable:

  • És més econòmic perquè el cost és el més baix d'entre tots els combustibles. El cost aproximat d' 1 kg de pellet és de 0,30 €, i el litre de gasoil per a calefacció és de 1,105 €. Per a produir la mateixa potència calòrica, si establim una senzilla rela de 2 kg de pellet per litre de gasoil, veurem que l'estalvi és important: 0,60 € davant 1,105 €.
  • És també una de les energies més netes, ja que no augmenta la quantitat de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Efectivament, el carboni generat prové de la mateixa atmosfera en comptes del subsòl com passa amb els combustibles fòsils (petroli i gas natural principalment).
  • Per últim, és renovable ja que es produïda de forma contínua pels nostres boscos. Quanta més biomassa es produeixi, més nets estaran les zones forestals i menor serà la possibilitat d'incendi en èpoques d'alt risc.

SEE Solutions ofereix la substitució o la instal·lació de calefacció per caldera de pellet, i estudia en cada cas quina és la necessitat real, fent que disminueixi així el cost per sobredimensionaments inútils i costosos. Faci'ns la seva consulta a l'apartat de Contacte i el nostre equip comercial es posarà en contacte amb vostè el més aviat possible.