Geotèrmia

La capacitat energètica del subsòl

L'energia geotèrmica és més eficient que una bomba de calor convencional, per tant, consumirà menys energia generant el mateix confort, estalviant despeses i col·laborant amb la conservació del medi ambient.

La bomba geotèrmica utilitza la capacitat que té el subsòl de romandre a una temperatura més o menys constant al llarg de l'any. Aquesta capacitat permet aprofitar el calor emmagatzemat al subsòl o en aigües freàtiques per a escalfar la seva llar o per a refrigerar-la a l'estiu.

SEE Solutions estudiem el sistema més convenient i econòmic d'extracció de l'energia geotèrmica per a cada cas, i executem la seva instal·lació.