Direcció d'obra

La garantia de la seva satisfacció

SEE Solutions li ofereix el servei de direcció facultativa d'obra civil i instal·lacions, mitjançant professionals en aquest àmbit que s'encarreguen de tots els tràmits i d'assessorar-lo en tot moment de les diferents fases en la realització de la seva obra, amb les opcions més satisfactòries, senzilles i òptimes.

SEE Solutions no només s'ocupa dels tràmits amb l'Administració, la redacció dels projectes i la direcció d'obra; sinó que prenent com a base la comunicació contínua amb el client, porta a terme una valoració de les necessitats tècniques, efectua la redacció i lliurament dels manuals de qualitat i de manteniment, i fa un seguiment de satisfacció posterior a la finalització de l'obra.