Llicències d'activitat

Facilitem l'obertura de la seva activitat


La llicència d'activitat o llicència mediambiental és l'autorització de l'administració, generalment el permís de l'ajuntament, necessària per a qualsevol establiment on es vulgui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Aquesta llicència s'aconsegueix quan es pot acreditar el compliment de les condicions tècniques de seguretat per als seus usuaris, les condicions sanitàries (quan és el cas) i les condicions sectorials que li sigui d'aplicació a aquesta activitat.

Per poder justificar aquests compliments cal que un tècnic competent elabori i certifiqui la documentació que requerida per a cada activitat.

Aquesta llicència d'activitat serà única per a cada activitat a cada ubicació. Si l'activitat es trasllada o si a l'emplaçament es modifica l'activitat caldrà l'obtenció d'una nova llicència.

SEE Solutions li ofereix una àmplia experiència per a resoldre aquests requeriments administratius. 

Si desitja més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.