Llicències d'activitat

L'apertura del seu negoci de la manera més fàcil

Davant una nova activitat es necessària la contractació de tècnics competents per a poder realitzar la tramitació administrativa a l'ajuntament corresponent. La llicència d'activitat és la llicència municipal o permís de l'ajuntament necessari per a tot local, nau o oficina que vulgui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d'habitabilitat i d'ús d'aquesta activitat.

La llicència d'apertura o activitat es concedeix al propietari d'un negoci per al desenvolupament d'una activitat determinada. S'ha de renovar cada cop que canviï l'activitat desenvolupada en el local, quan hi hagi modificacions o quan canviïn els propietaris del negoci, per exemple, en el cas d'un traspàs.

SEE Solutions li ofereix una àmplia experiència per a resoldre aquests requeriments administratius previs a l'apertura del seu negoci de la forma més econòmica, ràpida i segura. Solucionem el procés i els permisos que suposa la tramitació de llicència d'apertura o llicència d'activitats per a locals, establiments comercials o naus industrials.