Projectes i legalitzacions

La seguretat que les seves instal·lacions compleixen amb totes les normatives

Un Projecte Tècnic és el conjunt de documentació utilitzada per a definir les condicions d'una obra, fabricació, muntatge, instal·lació o màquina. A SEE Solutions elaborem el seu projecte per a estudiar la viabilitat de la tasca proposada, tant des del punt de vista tècnic-funcional com normatiu, valorant sobretot l'adaptació a les seves necessitats reals.

 • A SEE Solutions trobarà professionals qualificats en la redacció del Projecte Tècnic d'Obra i Instal·lacions que necessiti. El nostre objectiu és que el seu Projecte reculli amb la màxima qualitat tècnica les seves veritables necessitats d'acord amb la normativa.
 • Redactem i executem Projectes Tècnics de tot tipus d'instal·lacions. Si pensa en realitzar qualsevol instal·lació elèctrica, protecció contra incendis, telecomunicacions, de climatització i/o ventilació, solar fotovoltaica, solar tèrmica, de calefacció per biomassa, de fontaneria, sanejaments, equips a pressió, instal·lacions frigorifiques, emmagatzematge de productes químics, etc., o qualsevol millora que vulgui establir en processos industrials, a SEE Solutions li aportem:
  • el Projecte Tècnic de la Instal·lació
  • la Direcció Tècnica de la seva execució
  • la Gestió amb els organismes autoritzats de control i inspecció
  • els millors professionals per a la instal·lació
 • Ens ocupem dels tràmits per a la legalització de les seves instal·lacions:
  • elèctriques de Baixa Tensió
  • tèrmiques
  • aigua
  • gas (IG-IV)
  • climatització
  • petrolíferes (IP-1)
  • frigorífica
  • emmagatzematge de productes químics
  • equips a pressió