Seguretat

L'èxit de la seva activitat passa per fer-la segura als seus trebaladors, usuaris i bens

Un dels pilars fonamentals de SEE Solutions és la seguretat, ja que una empresa que compleix amb les normes de seguretat i salut, que preveu els riscos derivats de la seva activitat i de l'entorn, i que es preocupa per conscienciar el seu personal en aquest àmbit és una empresa que inverteix en qualitat i millora del seu producte i/o servei.

Per això SEE Solutions li ofereix assessorament, formació i experiència en diversos àmbits, com ara seguretat en maquinària, en normativa ATEX i en directiva SEVESO. A més a més, el nostre personal està acreditat per a l'elaboració de Plans d'Autoprotecció i Emergència (A, B i C).