Coordinació durant les aturades per manteniment

Realitzem la Coordinació d'Activitats Empresarials i la Coordinació Preventiva durant les aturades per manteniment

El manteniment preventiu de les plantes industrials, tant les més grans com les més petites, requereixen una dedicació extra de les persones responsables degut a la complexitat i les necessitats tant materials com humanes.

La finalitat d'una aturada de manteniment és la de realitzar les tasques de manteniment més complexes o aquelles que no es poden realitzar amb la planta en funcionament. D'aquesta forma es garanteix que els elements de les màquines es troben en un correcte estat per al seu funcionament disminuint els temps d'aturades per avaries greus i fiabilitzant la planta durant el següent cicle de producció.

Per a que aquestes aturades siguin exitoses es requereixen tres condicions "sine qua non":

  • Execució en el temps preestablert
  • Execució amb el pressupost calculat
  • Execució amb el màxim nivell de seguretat per a les persones i el medi ambient

No obstant, quan qualsevol de les dues primeres condicions es veu alterada la que pateix les conseqüències és la tercera, fent que les tasques es tornin especialment perilloses.

No cal recordar que la part més important d'aquestes aturades la constitueix el personal que haurà de realitzar les tasques sota una gran pressió, amb el que si no es fa una especial atenció a la seguretat, la probabilitat de patir un accident serà més gran.

Un altre aspecte a tenir en compte és la correcta gestió documental de tots els contractistes que intervenen a les tasques per donar compliment legal a les disposicions vigents i evitar l'accés a tots aquells que reuneixin les condicions mínimes preestablertes.

SEE Solutions ofereix la gestió documental per a la Coordinació d'Activitats Empresarials en base a la normativa legal vigent i a les disposicions internes de la seva planta, i la possibilitat de disposar de personal que realitzi la funció de Coordinació Preventiva durant el temps d'execució de les tasques, amb report directe al responsable de manteniment o al responsable de seguretat.

Si necessita ampliar la informació no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres al nostre apartat de contacte i un tècnic es posarà en contacte el més aviat possible.