Normativa ATEX

L'exemple més clar on la manca de prevenció pot posar fi al seu negoci

Als procesos industrials existeixen diverses substàncies inflamables que poden donar lloc a atmosferes explosives i generar així un risc d'explosió. En aquest sentit, la legislació insta a les empreses on hi hagi substàncies combustibles - en forma de gas, vapor, boira o pols - a avaluar aquest risc i a adoptar les mesures pertinents sobre la base dels resultats de l'avaluació.

A SEE Solutions, seguint el que estableix el Reial Decret 681/2003 donem resposta a les empreses subjectes a la normativa ATEX i comptem amb personal competent en l'elaboració del Document de Protecció contra Explosions. A més a més, i en línia amb la nostra filosofia d'assessorament i servei integral a les seves necessitats, SEE Solutions li aporta de manera complementària en aquest àmbit:

  • El pla d'Evacuació d'Emergència
  • El desenvolupament d'un pla de Tractament de Focs
  • Un programa de formació específic d'atmosferes explosives per a tots els treballadors implicats
  • La senyalització de les zones perilloses
GASOS,
VAPORS O BOIRA 
POLS ATMOSFERA EXPLOSIVA
ZONA 0 ZONA 20 Present de manera permanent o per un temps perllongat o amb freqüència
ZONA 1 ZONA 21 Probable la formació ocasional
ZONA 2 ZONA 22 No es problable en condicions normals d'explotació. En cas de formar-se, només roman durant breus períodes de temps