Plans d'Autoprotecció i Emergència

Està la seva activitat preparada per atendre una emergència?


L'autoprotecció és el conjunt de mesures que s'implanten en un àmbit determinat i que es troba exposat a situacions de risc. Són mesures destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.

SEE Solutions ofereix un servei integral que inclou des de l'assessorament i l'estudi inicial de les necessitats segons l'activitat i la ubicació del centre, fins a la seva aprovació per part de l'Administració (quan s'escau), la formació al personal implicat en les diferents tasques, l'adequació, la senyalització i el manteniment de les instal·lacions de protecció activa i passiva contra incendis, explosions i altres situacions detectades i, finalment, l'organització dels simulacres que tanquen la implantació del PAU.

Si desitja més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.