Seguretat en maquinària

Identifiquem i avaluem els riscos de les seves màquines i eines


La identificació dels riscos de la seva maquinària, segons el que estableixen les diferents normatives vigents, li proporciona una valuosa informació necessària per tal de poder implementar els dispositius de seguretat necessaris.

Des de SEE Solutions pensem que un negoci viable comença per ser un negoci segur: si la seva maquinària és segura, la seva competitivitat millorarà notablement. Per això, SEE Solutions li ofereix una anàlisi i valoració de la situació de la seva empresa, elaborant un informe final que li ajudi a planificar les mesures necessàries a la Planificació Preventiva de la seva Avaluació de Riscos Laborals, amb un criteri de priorització tant amb el que estableixi aquesta avaluació com amb els costos econòmics que aquestes mesures puguin generar.

Col·laborem amb el seu Servei de Prevenció amb la finalitat que tingui controlats tots els riscos i facilitem la formació i/o informació necessària que ha de lliurar als treballadors.

El·laborem l'Expedient Tècnic de Construcció de les seves màquines i, si ho desitja, realitzem el marcatge CE.

Si desitja més informació faciliti'ns les seves dades i ens posarem en contacte amb vosté el més aviat possible.